Find Halal Food and Restaurants in Da Nang, Vietnam

Guide to Halal food places, restaurants and buffets in Da Nang, Vietnam. Read reviews. Get directions. Share your Halal dining experience.

Mumtaz Indian Restaurant crescenrating-image Da Nang
logo-image

Mumtaz Indian Restaurant

29 Mỹ An 5, Bắc Mỹ Phú, Ngũ Hành Sơn, Đ

Thienly Restaurant crescenrating-image Da Nang
logo-image

Thienly Restaurant

14 Ba Đình, Thạch Thang, Hải Châu, Đà N